Портфоліо

ПУБЛІКАЦІЇ, ЗВІТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОСІБНИКИ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ ІЗ ЗАХОДІВ ТОЩО

 1. Пильгун Л. Авторське право у сфері навчання : рекомендації щодо застосування. – Київ: Київська Школа Дизайну Master School, 2012. – 61 с.

 2. Пильгун Л. Анатомія тренінгу (участь в дискусії щодо тренінгової діяльності).

 3. Посібник для молоді: Жодних рішень щодо нас без нас / Л. Пильгун, А. Колобов, І. Єлєнєва. – Київ: 2014, - 40 с.

 4. Звіт щодо зовнішнього оцінювання європейської програмної ініціативи МФ “Відродження” за напрямком підвищення обізнаності ЄС щодо подій в Україні та адвокації більш активної підтримки України з боку ЄС / Л. В. Пильгун, І. В. Кравчук, М. В. Савва. – Київ: МФ Відродження, 2015. – 39 с.

 5. Пильгун Л. Завдання - головна ціль - мета: визначення термінів [Електронний ресурс] / Лариса Пильгун // Українська асоціація оцінювання. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukreval.org/ua/.

 6. Отчет о результатах исследования потребностей громад, участвующих в проекте «Поддержка стабилизации местных сообществ Донбасса» (октябрь – ноябрь 2015 г.) / М. В. Савва. - Київ: МОМ, 2016. - 104 с.

 7. Report on the Results of the Needs Assessment in the Communities Involved in the Project "Support to Community Stabilization in the Donbas" (October - November 2015).

 8. Створення та впровадження на Національному рівні професійних стандартів діяльності фахівців з оцінювання (2015-2016).

 9. Фахівець з оцінювання: стандарти оцінювання та професійні стандарти. / Л.Пильгун, М. Савва, І. Кравчук, О. Щетініна. – Київ: ФОП Філімончук М.М., 2016. – 32 с.

 10. Специалист по оценке: стандарты оценивания и профессиональные стандарты (на русском языке). / Л.Пыльгун, М.Савва, И.Кравчук, О.Щетинина. - Киев: ФОП Филимончук М.М., 2016. - 32 с.

 11. Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання / А.Горошко, Т. Нарчинська, І. Озимок, В. Тарнай. – Київ: ФОП Філімончук М.М., 2016. – 56 с. – (2-ге видання).

 12. Звіт за результатами дослідження потенціалу провайдерів соціальних послуг для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб для їх інтеграції та розвитку у громадах / Єлєнєва І., Козуб Л., Пильгун Л.,Савва М., Січкар О.. – Київ: МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я», 2016. – 39 с.

 13. Оценка деятельности органов государственной власти и местного самоуправления: Презентация М. Саввы на Международной школе по оценке программ и проектов. - Россия, Новосибирск, 2010.

 14. "Гроза двенадцатого года" (проблемы органов местного самоуправления, требующие немедленного решения): Презентация М. Саввы на Южно-российской школе социальных модераторов. - Россия, Пятигорск, 2012.

 15. Бюджет оценивания: Презентация М. Саввы в ходе ежегодного тренинга Украинской ассоциации оценивания "Азбука оценивания" 2016 г. - Украина, Киев, 2016.

 16. Привлечение средств на выполнение проекта: Презентация М. Саввы в ходе ежегодного тренинга Украинской ассоциации оценивания "Азбука оценивания" 2016 г. - Украина, Киев, 2016.

 17. Стандарты оценивания и профессиональные стандарты УАО: Презентация М. Саввы в ходе ежегодного тренинга Украинской ассоциации оценивания "Азбука оценивания" 2016 г. - Украина, Киев, 2016.

 18. Оценка эффективности проекта с точки зрения затрат: Презентация М. Саввы в ходе ежегодного тренинга Украинской ассоциации оценивания "Азбука оценивания" 2016 г. - Украина, Киев, 2016.

 19. Савва М. Гражданская культура и управление в современной России: региональный аспект // Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований. 2011. № 2 (55).

 20. Mikhail V. Savva & Valerii A. Tishkov Civil Society Institutions and Peacemaking Journal: Anthropology & Archeology of EurasiaVolume 49, Issue 4, April 2011, pages 12-39.

 21. Ясенко С. Моніторинг та оцінювання. Чи очікується попит? [Електронний ресурс] / С. Ясенко, М. Савва, Л. Пильгун // Українська асоціація оцінювання. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukreval.org/ua/.

 22. Савва М.В. Социальное предпринимательство как технология общественного развития//Социальное предпринимательство: практический опыт. Краснодар. 2012. С. 11 - 43.

 23. Библиотека лучших практик в области взаимодействия гражданского общества и власти на региональном и местном уровне. М., 2007.

 24. Савва М. "Проблемы стратегического планирования в регионах Украины": презентація для семінару-наради "Розвиток регіонів. Інструменти та механізми стимулювання розвитку" 22-23 вересня 2016 року, м. Одеса.

 25. Дискуссия по вопросам децентрализации на телевизионном интернет-канале ТБ-7 21.10.2016. (см. видеозапись).

 26. Интервью М. Саввы журналу "Країна", 2016. № 345 (перевод на русский язык).

 27. Савва М.В. Доклад "Центробежные тенденции в развитии российских регионов: выводы для Украины и Запада" (международная конференция "Российская государственность: стабильная нестабильность" 18.11.2016, Киев).

 28. Пыльгун Л., Савва М. Типовой договор на проведение оценки – уже пора… // Експертна група "СОВА": Щоденник фахівця з оцінювання. - 7.10.16. - Режим доступу до ресурсу: http://egroupsova.blogspot.com/2016_07_01_archive.html

 29. Пильгун Л. Як порозумітися замовнику оцінювання із виконавцем? // Експертна група "СОВА": Експертна група "СОВА": Щоденник фахівця з оцінювання. - 7.10.16. - Режим доступу до ресурсу: http://egroupsova.blogspot.com/p/blog-page_3.html

 30. Пильгун Л. Обговорення процесу об'єднання територіальних громад: Виступ для громади Києво-Святошинського району 3 грудня 2016

 31. Савва М. Выступление на ознакомительной встрече по вопросам децентрализации для громады Киево-Святошинского района 3 декабря 2016

 32. Савва Михайло, проф. (Росія). Відцентрові тенденції в розвитку російських регіонів, висновки для України та Заходу//Російска державність: стабільна нестабільність. Київ. ЦДР. 2016. С. 67 - 109.

 33. Савва Михаил, проф. Центробежные тенденции в развитии российских регионов: выводы для Украины и Запада.

 34. Пильгун Лариса (Україна). Поглиблення економічної кризи в Росії: як довго триватиме соціально-політична "стабільність"?//Російська державність: стабільна нестабільність. Київ. ЦДР. 2016. С. 34 - 41.

 35. Моніторинг оцінювання соціального впливу проекту: Практичний посібник для виконавців проектів Надзвичайної кредитної програми з відновлення України. / І. Кравчук, Л. Пильгун, М. Савва. Упорядник Л. Пильгун. – Київ: МФ \"Відродження\", 2017. – 27 с.

 36. Тренінг «Моніторинг та оцінка в сфері захисту сім'ї і дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації» (Киргизська Республіка).

 37. Діяти, а не чекати манні небесної//Нова громада. Щомісячний інформаційний бюлетень. № 4 (5). Квітень 2017.

 38. Mikhail Savva Centrifugal Tendencies in the Development of Russian Regions: Implications for Ukraine and the West (Centre for Russian Studies, Conference "Russian statehood: stable instability", Kyiv, 18 November 2016).

 39. Анатомія влади: щопотрібно знати про влади громадському активісту? Матеріали тренінгу "Взаємодія з владою, орієнтована на результат" (м. Нікополь, ГО "Прихист").

 40. Інструменти взаємодії з владою: законодавча база Матеріали тренінгу "Взаємодія з владою, орієнтована на результат" (м. Нікополь, ГО "Прихист").

 41. Савва Михаил "Опыт и проблемы суда присяжных в современной России". Тезисы выступления на заседании правозащитного клуба "Суд присяжных в Украине: что есть сейчас и какую модель выбрать?" 18.07.2017 г. Киев.

 42. Савва Михаил "Опыт рассмотрения жалоб граждан и их объединений конституционными судами". Тезисы выступления на заседании правозащитного клуба "Конституционная жалоба для каждого? Об этом и другом в новом Законе о Конституционном суде" 15.08.2017 г. Киев.

 43. Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом? / [Ю. Дукач, В. Яцик, З. Кияниця та ін.]. – Київ: МФБ "Альянс громадського здоров'я", 2018. – 175 с.

 44. Всеукраїнська конференція за участі міжнародних експертів «Практика моніторингу і оцінювання в Україні», 31 березня 2018, м. Київ.

 45. Mikhail Savva From the simulative democracy to neo-totalitarianism. 4 June 2019. http://www.r-studies.org/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=88706&lang=eng

 46. Отчет об оценке потребностей целевых групп социальных программ, осуществляемых общественной организацией «Союз Самаритян Украины. Киевское Объединение». 7.10.2017.

 47. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник для фахівців зі стратегічного планування [І. Лепьошкін, П. Ярмій, В. Кулакова, А. Гінкул] / Київ. – 2018 р. – 32 с.

 48. Стратегічне планування розвитку місцевих громад. Практичний посібник для фахівці зі стратегічного планування [І. Лепьошкін, В. Проскурнін, П. Мавко, О. Алієва] / Київ. – 2015 р. – 34 с.

 49. Розробка стратегій розвитку міст в Україні: інструкція та огляд практик / Київ. – 2019 р. – 44 с.