Діяльність

Головною метою організації є концентрація інтелекту задля:

 • посилення демократії;

 • контролю за владою;

 • впровадження ефективних практик у діяльність влади і суспільства;

 • розробки нових та ефективних інструментів розвитку суспільства;

 • покращення законодавства.

Основна діяльність організації:

 • моніторинг та оцінювання політик, програм та проектів;

 • оцінювання потенційної цінності соціальної ідеї;

 • вимірювання соціального впливу;

 • експертний супровід політик, програм і проектів;

 • соціологічні дослідження;

 • аналітичні дослідження;

 • консалтинг та навчання.

Продукти діяльності експертної групи «СОВА»:

 • Рішення для підвищення ефективності політики, програм, проектів.

Ми розробляємо системи внутрішнього та зовнішнього моніторингу та оцінювання, робимо ваші програми вимірюваними, проводимо моніторинг і оцінюємо результати політики, програми та проекту, формулюємо практичні рекомендації щодо цих результатів, допомагаємо врахувати результати моніторингу та оцінювання у подільшій діяльності.

 • Рішення щодо впровадження внутрішнього і зовнішнього оцінювання діяльності організації.

Ми розробляємо систему моніторингу та оцінювання діяльності організації.

 • Рішення для підвищення якості нормативних актів та інших офіційних документів.

Ми робимо експертне оцінювання нормативно-правових актів та офіційних документів.

 • Обґрунтування для прийняття рішень

Ми проводимо соціологічні та аналітичні дослідження, робимо експертне оцінювання.

 • Алгоритми для прийняття рішень

Ми допомагаємо в плануванні діяльності організації, навчаємо майстерності управління організацією; пропонуємо навчальні заходи з питань організаційного розвитку; взаємодії з владою; залучення ресурсів; моніторингу та оцінювання; громадської участі у вирішенні соціальних проблем; громадського контролю; реалізації соціальних проектом комерційними організаціями; соціального підприємництва; зв'язків з громадськістю та ін.